Pengumuman

: Emel 1GovUC : Permohonan emel boleh dilakukan secara ONLINE. Anda tidak perlu lagi cetak borang emel. Terima kasih. Pertanyaan lanjut sila hubungi talian 1056 / 5154


Anda boleh menyemak status permohonan anda di SEMAK STATUS pada ruangan EMEL 1GOVUC. Hubungi pihak Seksyen Teknologi Maklumat, HUS di talian 4336/5154/1056/5316 atau emel : helpdeskicthus@moh.gov.my untuk keterangan lanjut. Terima Kasih.


 

 

Seksyen Teknologi Maklumat
  • Profil
  • Piagam Pelanggan
  • Carta Organisasi

Seksyen Teknologi Maklumat diketuai oleh EN YUSOF BIN BUJANG (Pegawai Teknologi Maklumat Kanan , F44)

Objektif Seksyen Teknologi Maklumat ialah membantu pengurusan HUS merancang strategi jangka panjang dan pendek dalam penggunaan teknologi maklumat bagi mencapai misinya dengan lebih berkesan dan cekap.

Menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada HUS dalam usaha ke arah mengkomputerisasikan jabatan-jabatan dibawah HUS bagi memperbaiki dan mempertingkatkan keberkasanan, kualiti dan produktiviti dalam sistem pentadbiran.

Unit ICT di Pusat Jantung HUS juga di bawah seliaan Seksyen ICT HUS. Seksyen ini diketuai oleh :

EN YUSOF BIN BUJANG 
PENOLONG PENGARAH KANAN (F44) 
SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT 
HOSPITAL UMUM SARAWAK

Rangkaian dan Teknikal

Tindakan maklum balas akan di buat di dalam tempoh 2 ke 3 hari bekerja.

Pembangunan Sistem

Tempoh selesai pembangunan sistem tersebut adalah bergantung kepada bilangan modul yang hendak di bangunkan. Akan tetapi tempoh untuk membangunkan sebuah sistem adalah dalam tempoh 9 bulan hingga 1 tahun